ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากภายในอุตสาหกรรมนั้นมองข้าม

Dehumidifier

ภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน และ อุตสาหกรรมของเครื่องมือต่าง ๆ และ ยังมีอีกหลากหลายอย่างมาก  แต่ว่าในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะมองข้ามไปจนบางทีนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาเอาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในอุตสาหกรรมที่เรานั้นอาจจะมองข้ามไปจนทำให้เกิดปัญหาได้นะครับ

ปัญหาอุณหภูมิไม่คงที่

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ปัญหาของอุณหภูมิ”  เพราะว่าปัญหาของอุณหภูมินั้น จะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างมาก ถ้าหากว่า มีอุณหภูมิที่ไม่คงที่ซึ่งนั้นจะทำให้การผลิตสินค้านั้นเกิดปัญหาหรือ อาจจะเกิดปัญหาในการเก็บสินค้าได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นปัญหานี้จะเกิดขึ้นโดยถ้าหากว่าเครื่องวัดอุณหภูมิตนั้นเกิดความผิดพลาด และ อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการผลิตสินค้าได้ด้วยเช่นกัน

ความชื้นที่มากเกินไป

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ความชื้น” ซึ่งความชื้นนั้นถ้าหากว่ามากเกินไปนั้นจะทำให้สินค้านั้นเกิดการผิดพลาดในการจัดเก็บได้นะครับ โดยส่วนมากนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้เครื่องมืออย่าง Dehumidifier ภายในการลดความชื้นในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งความชื้นนั้นไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าในอุตสาหกรรมนั้นมีข้อเสียด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้ข้อเสียของความชื้นสำหรับอุตสาหกรรมมีมากกว่า และ ภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการรักษาความชื้นให้คงที่เสมอและ ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับ ที่จะมีการควบคุมความชื้น และยับงมีห้อง Lab ที่จะมีการควบคุมความชื้นด้วยเช่นกัน

เครื่องจักรเสียหายได้ง่าย และ มีอายุการใช้งานที่สั้น       

อีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคือในเรื่องของ “เครื่องจักร”  เพราะว่าหลายอุตสาหกรรมนั้นมองข้ามในเรื่องนี้ไป จนทำให้   เครื่องจักรนั้นมีฝุ่นเข้ามาแทรกแซง ในการทำงาน โดยสาเหตุเกิดจากไม่มีการทำความสะอาด  และ ไม่มีการใช้ตัวกรองอากาศให้ดี จนทำให้มีฝุ่นมากเกินไป และ ทำให้ฝุ่นนั้นเข้าไปในเครื่องจักรต่าง ๆ หรือแม้แต่ในเรื่ององการที่ฝุ่นเข้าไปใน Dehumidifier จนทำให้มีทั้งความชื้นที่มากเกินไป และ ทำให้ฝุ่นนั้นมากเกินไป

โรคระบาด

อีกเรืองนั้นคือในเรื่องของโรคระบาด  ซึ่งปัจจุบันนั้นในอุตสาหกรรมนั้นมักจะมองข้ามในส่วนนี้ไป  จนทำให้บางทีนั้นเกิดโรคระบาดได้ง่ายดายอย่างมาก ดังนั้นในอุตสาหกรรมนั้น ถ้าหากว่ามองข้ามไปนั้นอาจจะทำให้โรคถระบาดนั้นเกิดขึ้น และ อาจจะสร้างความเสียหายอย่างมาก สำหรับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

ปัญหาลมไม่แห้ง และ มีความชื้น   

ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้ลมแห้งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น ออโต้เดรน  เพื่อทำให้ลมที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้นแห้ง และ ไม่มีความชื้น  และทำให้ใช้ลมแห้งได้ แต่ว่าบางครั้งนั้นอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมนั้นมองข้ามในเรื่องของลมลมแห้งไป และ ทำให้การทำลมแห้งไม่มีมาตรฐานจนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ด้วย

          ดังนั้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายอย่างมากนะครับ ที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งแต่ละปัญหานั้น นั้นหากมองข้ามไปนั้นอาจจะเกิดปัญหาที่มากขึ้น และ สร้างความเสียหายได้อย่างมากแน่นอน ดังนั้นสำหรับอุตสาหกรรมนั้นปัญหาบางอย่างนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับ เพราะว่าจะเกิดปัญหาบางอย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ และ อาจจะเสียหายได้มากกว่าอย่างมากนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.