อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เด็กแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งของเล่นต่าง ๆ ที่เด็กแต่ละช่วงวัยต้องการเล่น จะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน สำหรับเด็กในช่วงอายุ 3 ขวบนั้น จะเป็นช่วงที่มีกล้ามเนื้อต่าง ๆ แข็งแรงมากขึ้น รวมทั้งเด็ก ๆ ยังมีพัฒนาการในด้านของอารมณ์ และความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเลือกของเล่นเด็ก 3 ขวบให้เหมาะสมกับพัฒนาการของวัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่า ควรจะเลือกของเล่นที่มีพัฒนาการในด้านใดบ้าง  การเลือกของเล่นเด็ก 3 ขวบให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามใหญ่เนื้อแขน ขา : เด็กในวัยนี้จะมีกล้ามเนื้อใหญ่ที่แขน และขาแข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของการเจริญเติบโตของลำตัวช่วงบนจะช้ากว่า ดังนั้นของเล่นที่เหมาะสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใหญ่ ควรจะเสริมให้เด็กได้วิ่ง กระโดด ปีนป่าย หรือฝึกให้เด็กเล่นผาดโผนด้วยสนามเด็กเล่น เพื่อที่ฝึกฝนทักษะในการทำงานของร่างกาย รวมทั้งการเคลื่อนไหวให้มีความคล่องแคล่วฉับไวมากยิ่งขึ้น  ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ : เด็กในวัยนี้ จะชอบความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีจินตนาการที่ดี ชอบสมมุติเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงท่าทางประกอบ อย่างเช่น การเล่นเกี่ยวกับบ้าน พ่อแม่ลูก การขายของ ดังนั้น ของเล่นเด็ก 3 ขวบ ควรจะเป็นชุดครัวจำลอง ชุดวิศวะกรน้อย อุปกรณ์ทำงานบ้านสำหรับเด็ก ชุดคุณหมอ เป็นต้น โดยของเล่นเหล่านี้จะช่วยในด้านการพัฒนาอารมณ์ และสติปัญญาได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้หน้าที่ และบทบาทของตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น  ของเล่นที่สามารถออกกำลังกายได้ดีมากยิ่งขึ้น : เด็กในวัยนี้ชอบเล่นของเล่นที่มีความยากมากขึ้น อีกทั้งยังชอบของเล่นที่มีการออกกำลังกายมาก ดังนั้นของเล่นเด็ก 3 ขวบควรจะได้เล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น อย่างเช่น ชิงช้า บันไดไต่ สิ่งก่อสร้างของเด็ก […]

Read More